Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood. Dit kan variëren van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie.

In de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Het betreft zowel mensen die door huisartsen worden aangemeld als mensen die als gevolg van hun psychische aandoening de openbare orde verstoren en naar de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam worden begeleid door de politie.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam is onderdeel van Arkin en een samenwerkingsverband van Arkin en GGZ inGeest. De hulpverleners van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zijn afkomstig uit deze twee Amsterdamse GGZ instellingen.