Klinisch leiderschap

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van zorg. De GGZ ziet zich geconfronteerd met veranderingen in het zorgstelsel, de wet- en regelgeving en krimpende budgetten. Dit vraagt van de regiebehandelaren leiderschap, kennis en inzicht in de context waarin het vaak toch al complexe werk wordt vormgegeven en uitgevoerd. Ofwel, dit vraagt om klinisch leiderschap.

Binnen Arkin is de klinisch leider: een inspirator die vanuit haar/zijn behandelvisie, met medewerkers en teams de juiste balans tussen effectiviteit van de behandeling en de kosten weet te vinden. Arkin vindt het belangrijk om regiebehandelaren hierin te begeleiden en hen handvaten te geven om deze rol nog beter te kunnen vervullen. Daarom biedt Arkin in samenwerking met Universiteit Nyenrode, voor alle regiebehandelaren en managers behandelzaken het klinisch leiderschap programma aan.

Het team Klinisch Leiderschap van Nyenrode bestaat uit:

Drs. Helma Zijlstra
Voormalig directeur van de V&VN. Programmamanager Nyenrode en dagvoorzitter.
Drs. Jo Vincken
Voormalig directeur in het bedrijfsleven. Momenteel programmadirecteur Publiek Domein & Zorg en kerndocent van de Masterclass Verandermanagement van Nyenrode.
Bas van der Mierden
Directeur en eigenaar van Prometheus Healthcare bv, een adviesbureau in de zorg.
Prof. Dr. Jack van der Veen
Als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management bij het Nyenrode Lean Institute.
Dr. Edgar Karssing
Als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, en veelgevraagd spreker.

Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin