Psychologie

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog bent u een breed inzetbare gedragswetenschapper in de geestelijke gezondheidszorg. U verricht psychodiagnostiek en voert – veelal kortdurende – psychologische behandelingen uit. De tweejarige opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog met BIG-registratie (art. 3) staat open voor kandidaten met een masters diploma in de psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen. Aanmelding voor de GZ-opleiding gaat centraal via het SPON in Nijmegen. Daarna kan via de diverse vacaturebundels gereageerd worden op de open praktijkplaatsen. Dit is maximaal twee keer per jaar. Het cursorische deel van de opleiding wordt door de Rino Noord Holland verzorgd. Het betreft een dag per week. Meer informatie hierover vindt u op: www.rino.nl.

De stage bij Arkin duurt 2 jaar bij een werkweek van 36 uur (inclusief 4 uur cursustijd). Gedurende deze periode wordt de GZ psycholoog i.o. minimaal op twee afdelingen geplaatst. Voor de dagelijkse werkbegeleiding kunt u terecht bij de werkbegeleider, die door de P-opleider aan u gekoppeld wordt. Daarnaast krijgt een opleideling zowel over diagnostiek als over behandeling supervisie.

Voor informatie over de praktijkopleiding bij Arkin kunt u contact opnemen met mevrouw M. el Boushy, P-opleider Arkin: 020 – 590 47 00.

De opleiding tot klinisch psycholoog

Arkin biedt een 4-jarige praktijkopleiding aan, die in combinatie met het cursorische deel, dat door de Rino Noord Holland verzorgd wordt, leidt tot de klinisch psycholoog met BIG-registratie (art. 14). De opleiding staat open voor al geregistreerde gezondheidszorgpsychologen. Het cursorische deel bestaat uit een middag en een avond per week gedurende minimaal drie jaar. Meer informatie hierover vindt u op: www.rino.nl. Aanmelding gaat rechtstreeks via de Stichting postdoctorale beroepsopleidingen Amsterdam. De sollicitatieprocedure wordt ook door hen verzorgd. Als klinisch psycholoog bent u breed en vooral specialistisch inzetbaar in de geestelijke gezondheidszorg. U bent bezig met psychodiagnostiek en behandeling van multipele en complexe problematiek, met psychotherapie vanuit diverse theoretische referentiekaders, met wetenschappelijk onderzoek en met het ontwikkelen van beleid dat relevant is voor Arkin of haar afzonderlijke locaties. De stage wordt op minimaal 2 verschillende afdelingen doorlopen en het bederft een aanstelling van 32 uur per week.

Voor informatie over de praktijkopleiding bij Arkin kunt u contact opnemen met mevrouw M. el Boushy, P-opleider Arkin: 020 – 590 47 00.

De opleiding tot psychotherapeut

Arkin biedt een 3-jarige opleiding tot psychotherapeut. De opleiding staat open voor reeds geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en leidt op tot psychotherapeut met BIG-registratie (art. 14). Het cursorische deel van de opleiding wordt verzorgd door de Rino Noord Holland. Meer informatie hierover vindt u op www.rino.nl. De opleiding tot psychotherapeut betreft een parttime opleiding met een aanstelling van 18 uur per week bij Arkin. Binnen deze 18 uur krijgt de opleideling ook werkbegeleiding en supervisie aangeboden.

Als psychotherapeut bent u een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons-, maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu, als het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf. De stage wordt binnen het NPI (onderdeel van Arkin) volbracht.

Maie el Boushy is P-opleider bij Arkin. Zij zegt: ‘Arkin wil tot de top van de GGZ behoren, ook wat de psychologen opleidingen betreft. Om daarbij aan te sluiten hebben onze opleidelingen de mogelijkheid om met diverse doelgroepen te werken. Zo kan iemand die de opleiding tot GZ-psycholoog volgt het eerste jaar werkzaam zijn binnen de curatieve zorg en het tweede jaar bij een forensische polikliniek. Hiermee hopen wij een brede basis te leggen voor het vakmanschap dat nodig is om later als behandelaar de best mogelijke zorg te kunnen leveren’. 

Voor informatie over de praktijkopleidingen bij Arkin kunt u contact opnemen met mevrouw M. el Boushy, P-opleider Arkin: 020 – 590 47 00.