Opleiding tot psychiater

De opleiding tot psychiater bij Arkin is breed van opzet en geeft gestalte aan de rol van Arkin als gespecialiseerde GGZ instelling voor psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. In de opleiding is veel aandacht voor de contextuele invloed op de manifestatie van psychopathologie, de spoedeisende psychiatrie en het psychotherapeutisch perspectief op de psychiatrie. De focus ligt op de ’complex mental disorders’ gekenmerkt door vele vormen van comorbiditeit.

Een psychiater van Arkin is in staat gedifferentieerd en cultuur sensitief behandelcontacten aan te gaan en kan goed opereren in verschillende vormen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, inclusief de beleidsmatige aspecten daarvan. Arkin is onderverdeeld in 10 “merken”. Dat maakt het mogelijk dat de aios zich kan verdiepen in veel onderdelen van de psychiatrie en ook zelf keuzes daarin maken.

Bij Arkin starten jaarlijks vijf a zes nieuwe aios. De basisopleiding van 2,5 jaar bestaat uit een klinisch deel (algemene-, ouderen- en verslavingspsychiatrie), een poliklinisch deel (depressie, angst, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen of bipolaire stoornissen) en de stage sociale en spoedeisende psychiatrie.

In de aandachtsgebieden zijn verschillende keuzestages mogelijk die ook door aios van buiten gevolgd kunnen worden (zie verder). De opleidingsroutes worden bepaald door de stageringsmogelijkheden binnen Arkin, de competentie en belangstelling van de aios, uiteraard binnen het kader van de opleidingseisen psychiatrie van de RGS (Registratie Geneeskundig Specialisme). De stage consultatieve psychiatrie kan worden gevolgd op het OLVG.

Opleidersteam 

Dr. H.L. (Rien) Van, opleider Expertise gebieden: depressie, persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie, beleidspsychiatrie en opleiden/onderwijs/wetenschappelijk onderzoek

Drs. J.E. (Jurgen) Cornelis, plaatsvervangend opleider Expertise gebieden: sociale psychiatrie, spoedeisende psychiatrie, systeem- en relatietherapie

Drs. N. (Natasja) Schutter, ouderen psychiatrie Expertisegebieden: ambulante ouderenzorg, systeemtherapie

Dr. J. (Jan) Neeleman, verslavingspsychiatrie Expertisegebieden: verslavingspsychiatrie, epidemiologie, forensische rapportages, wetenschappelijk onderzoek

Drs. H.D. (Dorien) Philipszoon, psychotherapie Expertise gebieden: persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie, MBT

Drs. I. (Ivo) van Outheusden, forensische psychiatrie

Onderwijs

Arkin maakt deel uit van het opleidingscluster Noord-Holland. Vanuit het cluster wordt het kennis- het psychotherapie- en het sociale psychiatrie onderwijs in halfjaarlijkse modules aangeboden (zie psychiatrieonderwijs.nl). Daarnaast is er wekelijks onderwijs verzorgd door Arkin. Dat bestaat uit een carrousel van clinical conferences, refereermiddagen en vaardighedenonderwijs. Onderwerpen zijn o.a. verslavingspsychiatrie, suïcidaliteit, gebruik van gestructureerde diagnostische instrumenten en KPSP (kortdurende psychodynamische steun gevende psychotherapie), Moreel Beraad.

Aandachtsgebieden

Arkin biedt de aandachtsgebieden volwassenen en ouderen aan. Deze kunnen zowel door de eigen instroom als externe doorstroom aios volledig worden gevolgd, maar ook een gedeelte is mogelijk in de vorm van een keuzestage. Belangstellenden kunnen via het opleidingssecretariaat contact opnemen met de onderstaande (deel)opleiders voor de concrete mogelijkheden en een uitgebreide stagebeschrijving. Deze zijn ook te vinden op de opleidingsetalage. Er kan altijd een afspraak gemaakt worden.

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam: Jurgen Cornelis

Sociale psychiatrie: Jurgen Cornelis

 • Wijk en FACT teams
 • Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
 • Systeemtherapie

Ouderen psychiatrie (deze kunnen ook gevolgd worden door aios klinische geriatrie): Natasja Schutter

 • Ouderenkliniek
 • Ambulante ouderenzorg
 • Geheugenpolikliniek

Verslavingspsychiatrie (klinisch of ambulant): Jan Neeleman of via Rien Van

 • Jellinek: curatieve verslavingszorg
 • Kliniek Vlaardingenlaan
 • Ambulante ACT verslavingszorg

Psychiatrische psychotherapie (NPI): Dorien Philipszoon

Novarum Eetstoornissen: via Rien Van

Inforsa: Ivo van Outheusden

 • Forensische psychiatrie Kliniek en ambulant
 • Kliniek voor intensieve behandeling
 • LIZ (Langdurig Intensieve Zorg)

Klinieken voor langdurige klinische zorg: Dr Mariken de Koning

Vroeg interventie psychose (VIP): Liesbeth de Lange

In overleg zijn keuzestages mogelijk op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en beleidspsychiatrie. Ook combinaties van stages behoren tot de mogelijkheden.

Sollicitatieronde

De sollicitatieronde voor de Opleiding Psychiatrie vindt plaats in het najaar. Zowel interne- als externe kandidaten zijn welkom. Sollicitanten die langer dan half jaar als anios bij Arkin werkzaam zijn, worden sowieso uitgenodigd voor een voorgesprek. Voor overige kandidaten geldt voorselectie op basis van de sollicitatiebrief en curriculum vitae. Sollicitatie van de keuzestages vindt plaats op individuele afspraak.

Secretariaat

 1. (Anneke) Spuijman I.M. (Iris) Droste – van Es V.C.T. (Vanessa) Schaft – van den Broek

Adres

Arkin Opleiding Psychiatrie

Baarsjesweg 224, 5e etage, kamer 5.03

1058 AA Amsterdam

Tel.: 020 – 590 44 40

e-mail: opleiding.psychiatrie@arkin.nl