Verpleegkundige opleidingen

Visie

De verpleegkundige discipline vormt binnen Arkin de grootste groep professionals, die de dagelijkse zorg van cliënten op zich neemt.

De verpleegkundige beroepsopleiding heeft als taak mensen op te leiden van gemotiveerde leerlingen en stagiaires tot deskundige beroepsbeoefenaren.

Centraal staat opleiden binnen de context van de grote stad met haar eigen dynamiek, gericht op herstel van sociale en maatschappelijke rollen, en gericht op kwaliteit van leven. Waar mogelijk in samenwerking met de naastbetrokkenen. De (leerling) verpleegkundige wordt deskundig in het hanteren  van gezondheid bevorderende interventies,  en versterking van de autonomie van de cliënt.

De leerling doet dat middels duaal leren waarbij het leren een cyclisch proces is van kennis opdoen en werkervaring vergaren en dat weer inbrengen in opleiding of werkpraktijk. Dit voortdurende leren wordt binnen Arkin begeleid door praktijkopleiders en werkbegeleiders. De kwaliteit van het leren binnen Arkin hangt samen met een aantal randvoorwaarden welke door de verpleegkundige opleidingen worden bewaakt.

Er is een voortdurende interactie tussen de verschillende opleidingen  en de verpleegkundige beroepsopleiding om naast de landelijk vastgelegde competentieontwikkeling op de hoogte te blijven van veranderingen en invloed te kunnen uitoefenen op het curriculum en de leerpraktijk.

OPLEIDING TOT MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Je werkt en leert in een jonge organisatie die midden in de samenleving staat. We hebben vestigingen in zowel Amsterdam als in Utrecht. Arkin loopt voorop met nieuwe, innovatieve vormen van zorg en behandeling. Binnen Arkin word je tijdens de verpleegkundige opleiding intensief en professioneel begeleid door ervaren praktijkopleiders en werkbegeleiders op de afdeling. Ook na het behalen van je diploma zijn er bij Arkin volop doorgroei- en leermogelijkheden.

De opleiding in ’t kort

De opleiding duurt vier jaar en start één keer per jaar, te weten eind augustus/begin september.  Je begint met een voorbereidende periode die vijf maanden duurt. Daarin volg je theorielessen en loop je stage op één van de behandelafdelingen. Tijdens deze periode is er sprake van een leerovereenkomst. Na het succesvol afronden van deze periode wordt deze omgezet in een leer-arbeidsovereenkomst. Je gaat leren en werken combineren en loopt stage bij één van onze vestigingen in Amsterdam of Utrecht. De opleiding kent 3 verschillende stageperiodes. Je salaris is conform de cao GGZ. Je volgt de theorielessen aan het ROCTOP Amsterdam. Dankzij het uitgebreide vakkenpakket leg je zo een stevige basis voor het werk in de praktijk. 

Wat wij van je vragen

Tijdens de opleiding werk je op verschillende afdelingen van Arkin. Tijdens het werk krijg je te maken met kwetsbare mensen die jouw steun hard nodig hebben. Dat is niet altijd gemakkelijk. Samenwerken in een team betekent dat je je ervaringen deelt met collega`s. Voor de MBO-opleiding vragen we minimaal MAVO-D of VMBO-T. Wanneer je nieuwe kansen in je loopbaan wilt creëren, kan deze opleiding een prima keus zijn. Het werken in de psychiatrie stelt de nodige eisen aan je persoonlijkheid en instelling. Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. Je kunt studie en (onregelmatig) werken goed combineren.

Mocht je in de veronderstelling zijn met jouw vooropleiding ook in aanmerking te kunnen komen voor een opleidingsplaats  dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

Verkorte traject

Het is mogelijk om de opleiding tot MBO-verpleegkundige in de psychiatrie verkort te doorlopen. Samen met het ROC-TOP wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor de verkorte opleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van je ervaring. Ziekenverzorgenden, SPW 4 en Medewerker Maatschappelijke zorg niveau 4 kunnen het gehele jaar door solliciteren naar een opleidingsplaats.

OPLEIDING TOT HBO-VERPLEEGKUNDIGE

Je werkt en leert in een jonge organisatie die midden in de samenleving staat. Arkin heeft vestigingen in Amsterdam en Utrecht. Arkin loopt voorop met nieuwe, innovatieve vormen van zorg en behandeling. Binnen Arkin word je tijdens de verpleegkundige opleiding intensief en professioneel begeleid door ervaren praktijkopleiders en werkbegeleiders op de afdeling. Ook na het behalen van je diploma zijn er bij Arkin volop doorgroei- en leermogelijkheden.

De opleiding in ’t kort

Als je bent aangenomen krijg je van Arkin de schriftelijke bevestiging dat je, als je het propedeuse jaar succesvol hebt afgesloten, kunt starten met een leer-arbeidsovereenkomst. Je krijgt vanaf dat moment salaris en bent werknemer bij Arkin. In het propedeuse jaar betaal je zelf je college- en boekengeld. Na dat je het propedeuse jaar succesvol hebt afgesloten mag je 50% van het boekengeld declareren. Het collegeld over het eerste studiejaar is voor eigen rekening.

De opleiding duurt vier jaar. De HBO-v opleiding start begin september. In het eerste jaar volg je theorielessen en loop je stage op een van de behandelafdelingen. Na het succesvol afronden van deze periode ontvang je een leer-arbeidsovereenkomst voor de rest van je studieduur. Je gaat leren en werken combineren . Je salaris is conform de cao GGZ. Je volgt de theorielessen aan de Hogeschool van Amsterdam (HBO). Dankzij het uitgebreide vakkenpakket leg je zo een stevige basis voor het werk in de praktijk.

Wat wij van je vragen

Tijdens de opleiding werk je op verschillende afdelingen van Arkin in Amsterdam en Utrecht. Tijdens het werk krijg je te maken met kwetsbare mensen die jouw steun hard nodig hebben. Dat is niet altijd gemakkelijk. Samenwerken in een team betekent dat je je ervaringen deelt met collega`s. Voor de HBO-opleiding vragen wij minimaal een HAVO diploma. Wanneer je nieuwe kansen in je loopbaan wilt creëren, kan deze opleiding een prima keuze zijn. Het werken in de psychiatrie stelt de nodige eisen aan je persoonlijkheid en instelling. Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. je kunt studie en (onregelmatig) werken goed combineren.

OPLEIDING TOT HBO-VERPLEEGKUNDIGE VOOR MBO-VERPLEEGKUNDIGEN

Deze variant is bedoeld voor MBO-verpleegkundigen met minimaal twee jaar ervaring als verpleegkundige in de GGZ, die zich verder willen ontwikkelen. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en duurt in totaal drie jaar.

Bij Arkin leiden we naast psychiaters en psychologen ook een groot aantal leerling-verpleegkundigen op en dat doen we met veel overgave’, zegt Femia Clijnk, hoofd van de verpleegkundige beroepsopleidingen. ‘Onze MBO en HBO verpleegkundige opleidingen staan goed bekend en over nieuwe instroom hebben we niet te klagen. Ook leiden we Verpleegkundig Specialisten in de GGZ op. Het feit dat we een grote stads GGZ-instelling zijn met een grote variëteit aan cliënten en afdelingen zal ongetwijfeld meespelen dat veel mensen soms ook na een carrièreswitch kiezen voor een opleiding tot verpleegkundige in de GGZ.

OPLEIDING TOT HBO-VERPLEEGKUNDIGE VOOR SPH EN MAATSCHAPPELIJK WERKENDEN

Deze variant is bedoeld voor SPH en MW die na diplomering ± 1,5 jaar in de praktijk hebben gewerkt en zich daarna willen scholen tot HBO-verpleegkundige in de GGZ. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en duurt in totaal drie jaar. Deze opleiding is alleen toegankelijk voor mensen die bij de start van de opleiding een diploma (SPH of MWD) hebben dat niet ouder is dan 5 jaar.

HET OPLEIDERSTEAM

Femia Clijnk, hoofd verpleegkundige opleidingen

Wouter Niesten, coördinator

Secretariaat: Monique Walst

Praktijkopleiders: Geerie Blankenzee, Yet Wegdam, Wanda Johannink, Wiebe Posthumus, Veronique de Ruiter en en Sophie de Haan-Kamp

Praktijkopleider VS-GGZ: Elfi Rookhuizen

Belangstelling? Vragen ? Altijd reageren! Je kunt contact opnemen met het secretariaat van de Verpleegkundige Opleidingen op maandag t/m donderdag van 9.00 -17.00. Tel nummer 020 5904410

Belangstelling? Vragen ? Altijd reageren! Je kunt contact opnemen met het secretariaat van de Verpleegkundige Opleidingen op maandag t/m donderdag van 9.00 -17.00. Tel nummer 020 5904410

Je kunt in de ondergenoemde perioden solliciteren:

 

Opleiding Brief en CV sturen Gesprekken Start opleiding
MBO-V 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017  maart 2017 augustus/september 2017
HBO-V 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017  maart 2017 september 2017
MBO-v HBO-v traject 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017  Vanaf febr. 2017 september 2017
 Verpleegkundig Specialist 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017  februari 2017 september 2017

Gezien de grote belangstelling voor onze opleidingen zullen sollicitatiebrieven, buiten de genoemde perioden, helaas niet in behandeling worden genomen.

Je kunt in januari/februari solliciteren via de vacature site van Arkin (https://www.werkenbijarkin.nl/vacatures/)

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST IN DE GGZ (VS-GGZ)

Zie jij jezelf als Verpleegkundig Specialist en zou je per september 2017 één van de beschikbare opleidingsplaatsen willen vervullen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 22 november vanaf 15.30 uur – 17.00 uur, locatie Baarsjesweg.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zal je worden geïnformeerd over de opleiding, instroomeisen en het beroep. Tevens zijn er een aantal huidige studenten aanwezig om hun ervaringen toe te lichten.

Vriendelijk verzoek je aanwezigheid aan te geven via de e-mail aan: 

elfi.rookhuizen@arkin.nl

 

Arkin biedt de mogelijkheid om verpleegkundigen op te leiden tot Verpleegkundig Specialist GGZ (wet BIG, artikel 14).

De Verpleegkundig Specialist werkt als behandelverantwoordelijke in de (specialistische) patiëntenzorg, doet somatisch onderzoek en kan medicatie voorschrijven binnen het eigen deskundigheidsgebied. Op het gebied van innovatie en onderzoek op basis van Evidence Based Practice vervult de VS-GGZ een voortrekkersrol en zal zij een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg. Het geven van deskundigheidsbevordering en coaching aan andere professionals is ook één van de belangrijke beroepsrollen.

Arkin werkt voor het opleiden samen met de Hogeschool Utrecht, alwaar de tweejarige Master Advanced Nursing Practice GGZ (MANP-GGZ variant) wordt gegeven die jaarlijks in september start. Instroomeisen zijn een HBO-opleiding verpleegkunde, minimaal 2 jaar werkervaring in de GGZ en middels schriftelijke referentie ondersteund aantoonbaar bovengemiddeld functioneren.

De VS-GGZ in opleiding volgt wekelijks op dinsdag onderwijs aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast leert en werkt de VS-GGZ i.o. 3 dagen per week op één van de afdelingen van Arkin. Op de afdeling biedt een aangewezen medisch mentor begeleiding en daarnaast wordt u begeleid door de praktijkopleider VS-GGZ.

Meer informatie

De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaatsen vinden jaarlijks in februari/maart plaats. Bij toewijzing van een opleidingsplaats krijgt u een contract van 32 uur per week aangeboden, verdeeld over productie, praktijkleren en studietijd. Voor meer informatie over de instroomeisen, sollicitatieprocedure en opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de GGZ kunt u contact opnemen met:

Elfi Rookhuizen, praktijkopleider VS-GGZ,

email: elfi.rookhuizen@arkin.nl , tel: 06- 83223461

Belangstelling? Vragen ? Altijd reageren!

Je kunt in de ondergenoemde perioden solliciteren:

Solliciteren: 1 december 2016 – 20 januari 2017

Sollicitatiegesprek: vanaf de 2e helft van febrauri 2017, data worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Start opleiding: september 2017

Gezien de grote belangstelling voor onze opleidingen zullen sollicitatiebrieven, buiten de genoemde perioden helaas niet in behandeling worden genomen.

Je kunt solliciteren via de vacature site van Arkin (http://www.werkenbijarkin.nl/vacatures/)

Criteria voor de schriftelijke referentie t.b.v. sollicitanten voor de opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ

Laatst gewijzigd: december 2013

Ten behoeve van de selectieprocedure voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ aan de MANP opleiding van de Hogeschool Utrecht  wordt aan de sollicitanten een schriftelijke referentie gevraagd waaruit blijkt dat er sprake is van bovengemiddeld functioneren.

Van de leidinggevende, of een andere beroepsbeoefenaar met wie de sollicitant nauw samenwerkt, wordt verwacht dat hij/zij bij de formulering van de schriftelijke referentie rekening houdt met onderstaande criteria. Het verzoek is om zoveel mogelijk concrete voorbeelden te beschrijven waaruit blijkt wat de rol en het aandeel van de sollicitant is geweest.

De verpleegkundige in relatie tot de cliënt / het cliëntsysteem

de medewerker is breed inzetbaar: zowel in complexe zorgsituaties als in diverse werksettingen.

de medewerker is in staat om in het primaire proces methodisch en reflectief te handelen; bij dit reflectief handelen gaat het om de leercompetentie waarbij de medewerker (straks opleideling) in staat is tot leren middels terugkijken en analyseren van zijn eigen gedrag in relatie tot anderen.

de medewerker wordt in haar beroepsuitoefening door cliënten zeer gewaardeerd.

De verpleegkundige in relatie tot de beroepsgroep

de medewerker is iemand die zich bovengemiddeld inzet binnen het team om verbeteringen in de beroepspraktijk te bevorderen.

de medewerker wordt door het team gezien als een deskundige collega daar waar het gaat  om het nemen van beslissingen en het dragen van verantwoordelijkheden met betrekking tot het primair proces.

De verpleegkundige in relatie tot andere disciplines

de medewerker is een krachtige gesprekspartner in multidisciplinair overleg en heeft een duidelijke inbreng voor wat betreft de verpleegkundige visie en aanpak met betrekking tot een cliëntsituatie.

de medewerker is geïnteresseerd en is op de hoogte van theorieën, vakinhoudelijke ontwikkelingen en vaardigheden en visies van andere disciplines.

De verpleegkundige in relatie tot de organisatie

de medewerker is in staat afdeling overstijgend te denken en laat zich bij zijn handelen leiden vanuit een juiste balans tussen de behoeften op cliënt-, afdelings-, en instellingsniveau.

de medewerker kan op stafniveau een bijdrage leveren op verpleegkundig gebied aan de organisatie en ziet kansen voor verbeteringen.

Bijzondere persoonlijke kenmerken

de medewerker is initiatiefrijk en laat blijken met een bepaalde gretigheid deel te nemen aan inhoudelijke commissies en/of werkgroepen.

de medewerker brengt op een krachtige manier zijn visie op het verpleegkundig functioneren over naar beroepsgenoten en andere belangstellenden.

de medewerker heeft ervaring met het begeleiden van een pas beginnend beroepsgenoot en kan efficiënt en doelmatig een (leerling)verpleegkundige inwerken.