Manager Behandelzaken Spoedklinieken (Psychiater of Klinisch Psycholoog)

Onze twee acute opname klinieken zijn state-of-the-art voor de behandeling van crises bij EPA cliënten. Daarbij werken wij vanuit de visie dat wij er zijn voor juist de moeilijkste cliënten, ook diegenen die elders de zorg niet kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Heb jij zin om met het nieuwe inhoudelijke managementteam verder te bouwen aan de ontwikkeling van een scherpe profilering voor onze cliëntenpopulatie, doel en nut van opname, IHT integratie door de opnames heen en HIC ontwikkeling? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!

Organisatie: Mentrum
Geplaatst op: 2 mei 2019
Sluitingsdatum: 1 oktober 2019
Vacaturenummer: 19236
Min. aantal uren: 32
Max. aantal uren: 36
Locatie: Amsterdam
Opleiding: WO
Recruiter: Jane Wassenaar

Waar hebben we jouw talent voor nodig?

De Mentrum opname klinieken in Amsterdam West en Amsterdam Centrum gaan onder één nieuw inhoudelijk managementteam samenwerken en voor de kliniek in West vorm geven aan een nieuw profiel en nieuwe werkwijze. De teamleden Anne-Marie van Dam en Margje Jalink zoeken een enthousiaste collega die samen met hen gezicht gaat geven aan de veranderingen met als doel: het bieden van topzorg aan de meest ontregelde cliënten van Amsterdam.

Net als de kliniek in Amsterdam Centrum worden in de kliniek in West cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) opgenomen, die dusdanig ontregeld zijn dat ze niet meer thuis kunnen verblijven. Het nieuwe profiel van de kliniek wordt gekenmerkt door een sterke leidende betrokkenheid van de ambulante behandelaar, één behandelteam gedurende de gehele opname én aanwezige expertise op gebied van LVB en verslaving. Tegelijk wordt de kliniek verbouwd om ook het gebouw state-of-the-art te maken.

Als manager behandelzaken maak je deel uit van het uit drie leden bestaande inhoudelijke managementteam van de 2 klinieken en werk je binnen de kliniek met de drie managers bedrijfsvoering en het multidisciplaine behandelteam (4 psychiaters, 6 basisartsen, verslavingsartsen -tevens in opleiding-, psychologen/orthopedagogen, vaktherapeuten, verpleegkundigen en groepsbegeleiders).

Als inhoudelijk manager werk je mee aan de realisatie van de visie dat we juist de moeilijkste patiënten niet uitsluiten en dat we inzetten op het integraal mee behandelen van comorbiditeit waar nodig. Denk aan LVB, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen of anderszins, maar ook aan het uitbreiden van zorg op een HIC afdeling. Vanuit herstelgerichte zorg zetten we ook in op transmurale zorgpaden en de integratie van IBT in het behandelaanbod. De klinische opname dient zo kort als mogelijk te zijn. Daarom is de ketensamenwerking met FACT, IBT en andere ambulante ketenpartners intensief. 

Speerpunten voor jouw functie:

 • Je bent aanspreekpunt voor regiebehandelaars;
 • Samen met de andere managers geef je vorm aan kwalitatief hoogwaardige zorg waarin de opname een zo kort mogelijke periode in een langdurende behandeling is;
 • Je draagt bij aan deskundigheidsbevordering van de professionals;
 • Je bewerkstelligt dat in het verbouwingproces de afdelingen conform de actuele kwaliteitsnormen worden ingericht;
 • Je faciliteert of werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Speerpunten betreffende de crisisketen:

 • Je ontwikkelt mede het profiel van de spoedklinieken, zoals cliënt-profiel, behandelmethodiek, afgrenzen van de (on)mogelijkheden die wij vanuit onze visie zien voor opname;
 • Je activeert de verbinding tussen de spoedklinieken in de groei naar één crisisketen met een gelijkvormig profiel;
 • Je werkt aan IBT integratie en de introductie van de poortwachtersfunctie.

Wie ben jij?

 • Je bent BIG geregistreerd psychiater of klinisch psycholoog met affiniteit voor klinische zorg, gezien vanuit het oogpunt van transmurale zorg en herstelgerichte zorg;
 • Je hebt goede contactuele vaardigheden en de ambitie om jouw leiderschapsvaardigheden (verder) te ontwikkelen;
 • Je hebt plezier in bouwen, kwaliteit van zorg bereik je immers niet over één nacht ijs. Het is elke dag zien wat de dag brengt en inspirerend (bij)sturen. Integrale zorg vergt immers bijdragen van veel partners in de keten; 
 • Je bent betrokken bij het behandelteam en je werkt graag in grotere verbanden samen. 
 • Ontwikkeling van kwaliteitsbeleid vind je leuk en weet je in de praktijk te brengen.
 • Ben je psychiater? Dan participeert je overdag in een dienstrooster en buiten kantooruren (waar van toepassing, conform rooster) in de bereikbaarheidsdienst van Arkin.

Wat krijg je van ons?

 • Het betreft een contract voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week;
 • De functie van manager wordt voor de helft van de tijd uitgevoerd, voor de overige uren ben je behandelend psychiater of klinisch psycholoog;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ en indien van toepassing MSR, met een managementtoeslag. Salariëring naar zwaarte en ervaring;
 • Mentrum/Arkin kent aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zo wordt het woon-werkverkeer per OV geheel vergoed (bij eigen vervoer geldt de CAO) en kun je deelnemen aan collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan;
 • Er is ruimte voor eigen inbreng en voor het ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. Je neemt deel aan het opleidingsprogramma Klinisch Leiderschap dat Mentrum/Arkin in samenwerking met Nyenrode University heeft ontwikkeld;
 • Je krijgt toegang tot Nrgize: een platform met allerlei sportieve activiteiten: van boksclinics, bootcamps tot windsurfen, daarnaast krijg je onbeperkt toegang tot het online trainingsaanbod van Good Habitz.

Wie zijn wij?

Mentrum biedt kort intensieve en langdurige zorg aan volwassen Amsterdammers met een (ernstige) psychiatrische aandoening. Mentrum staat voor zorg voor hen die dat het hardst nodig hebben. Dus ook, of juist, voor de meest moeilijk behandelbare cliënten.

Dit houdt onder meer in dat wij integraal behandelen: niet alleen in de vorm van het behandelen van comorbiditeit (een ernstige psychiatrische stoornis komt immers zelden alleen), maar ook in samenhang met onze ketenpartners (het leven van onze patiënten speelt zich immers niet alleen af binnen onze muren). Dit houdt ook in dat wij eventuele ‘dwang en drang’ zorg tot een speerpunt maken: juist die vorm van zorg dient uiterst zorgvuldig, menswaardig en gewetensvol te worden uitgevoerd, waarbij ons uitgangspunt is dat wij geen patiënten uitsluiten, óók niet als het patiënten betreft met gedragsproblemen. Dat laatste doen wij in nauwe samenwerking met onze partner Inforsa. 

Mentrum heeft twee opname klinieken die één inhoudelijk managementteam hebben:

Kliniek Constantijn Huygensstraat, Amsterdam Centrum 
De kliniek heeft 100 bedden (gesloten, open en IC) waaronder een vrouwenafdeling en een afdeling voor jongeren met complexe problematiek. Er zijn 40 behandelplaatsen voor deelbehandeling. Het zorgaanbod is divers en toegespitst op kortdurende behandeling van cliënten met een psychotische of affectieve stoornis, complexe -, dubbele en vrouwen problematiek.

Kliniek Vlaardingenlaan, Amsterdam West
De Kliniek heeft vier afdelingen en wordt momenteel verbouwd, waarna er onder andere naast de bestaande IC met een HIC unit, nog een afdeling bijkomt met een HIC. De kliniek heeft een nieuwe functie in de stedelijke crisisketen gekregen en biedt acute opvang aan cliënten. 

Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een overkoepelende stichting die 11 GGZ-specialismen omvat die psychiatrische- en verslavingszorg bieden. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor betekent werken bij Arkin: 11 specialismen, 1 loopbaan!

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jessica Wesselius (psychiater/directeur Behandelzaken Mentrum), via 06 27031833 of Anne-Marie van Dam (psychiater/manager behandelzaken), telefoon 06 52522195 of Marje Jalink (psychiater/manager behandelzaken), telefoon 06 54941119.

Deel deze vacature:

Solliciteren

Voor online solliciteren, klik hieronder.

Nu solliciteren
Solliciteer Sollicitatieprocedure
Bekijk het interview met Jonne
Bekijk de video over Mentrum Trace
Bekijk het interview met Irene
Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin