Promovendus ‘Ouderschap bij PTSS’

Ben jij masterpsycholoog, GZ-psycholoog i.o of psychiater i.o. en heb je de ambitie om promotieonderzoek te doen? Lees snel meer over ons onderzoek 'Ouderschap bij PTSS': Intergenerationele effecten van posttraumatische stress en reageer!
Organisatie: Sinai Centrum
Geplaatst op: 11 juni 2019
Sluitingsdatum: 3 juli 2019
Vacaturenummer: 19297
Min. aantal uren: 18
Max. aantal uren: 24
Locatie: Amstelveen/Amersfoort
Opleiding: WO
Contracttype: Bepaalde tijd
Recruiter: Jane Wassenaar

Waar hebben we jouw talent voor nodig?

Het onderzoeksproject
Kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis of verslaving lopen een hoog risico op een psychiatrische stoornis of verslaving. Over kinderen van ouders met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is nog erg weinig bekend. Een recent review liet zien dat ouders met PTSS minder emotioneel beschikbaar waren voor hun kinderen en een negatievere perceptie hadden van hun kinderen en dat er bij de kinderen meer emotieregulatie, autonomie, identiteits-, en interpersoonlijke problemen zijn en meer obsessief-compulsieve stoornis en / of vermijdende persoonlijkheidsstoornissen. Mechanismen van een mogelijk transgenerationeel effect van trauma kunnen mogelijk verklaard worden met de hechtingstheorie, sociale leertheorie en/of  (epi-) genetische factoren, zoals de methylering van het FKBP5-gen, OXTR-gen en een gen voor serotoninereceptoren (5-HTTLPR). Cognitieve, gedragsmatige en psycho-educatieve interventies verminderden het risico op psychiatrische stoornissen bij kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsstoornissen met 40%, er zijn echter nog weinig studies gedaan onder kinderen van ouders met PTSS. In Nederland zijn e-health interventies (bv. www.kopopouders.nl) onderzocht, maar nog niet specifiek voor (kinderen van) ouders met PTSS.
 
Het onderzoeksproject heeft als doel om een e-health interventie over ouderschap – als additie bij traumabehandeling van de ouders – te toetsen in de specifieke doelgroep met PTSS. Hoe gaat het met deze ouders? Hoe gaat het met de kinderen? Kan deze interventie goed geïmplementeerd worden in de klinische zorg? Naast dit onderzoek loop de PROSPER studie over (1) de effectiviteit en kosteneffectiviteit van geïntegreerde behandeling voor PTSS en PS (twee promovendi, waarvan 1 reeds aangesteld), en (2) onderliggende neurobiologische mechanismen van PTSS en PS behandelingen en psychologische en neurobiologische predictoren te combineren met ‘machine learning’ technieken om tot patiënt profilering te komen (één promovendus, reeds aangesteld). Meetinstrumenten van PROSPER en de Ouderschapsstudie overlappen en de 4 promovendi vormen dan ook gezamenlijk 1 team.
 
Tot het onderzoek behorende taken zijn het uitwerken van het onderzoeksprotocol, het verkrijgen van medisch ethische goedkeuring, managen van de pilotstudie en het gerandomiseerd klinisch effectonderzoek, includeren van cliënten, doen van klinische interviews, data analyse, bijdragen aan congressen en schrijven van wetenschappelijke publicaties, en volgen van opleiding tot onderzoeker bij onderzoeksschool APH (Amsterdam Public Health).

Het klinische werk
We zoeken actief naar mensen die klinisch werk willen combineren met onderzoek. Mensen die reeds in opleiding zijn tot GZ-psycholoog of psychiater en daarin hun draai hebben gevonden kunnen ook solliciteren. Op onze poliklinieken in Amstelveen, Amersfoort en Amsterdam worden door BIG geregistreerde behandelaars (met veel ervaring in complex psychotrauma en comorbide persoonlijkheidsproblematiek) evidence-based traumagerichte behandelingen voor de posttraumatische stress stoornis (PTSS) uitgevoerd, zoals TF-CGT, EMDR en ImRs. Ook ontwikkelen wij twee geïntegreerde traumagerichte behandeling met Dialectische Gedragstherapie (DGT) of Schema Focused Treatment (SFT). Het naastbetrokkenenbeleid en de kindcheck heeft ook hoge prioriteit.

Wanneer iemand nog geen klinisch werk doet moet hij/zij worden aangesteld bij Sinai centrum / Arkin en is deze selectie onderdeel van de aanstellingsprocedure. Hier behandel je individuele cliënten en/of ben je co-therapeut van één of meer behandelgroepen: traumabehandeling, exposure in vivo en indien mogelijk schematherapie of dialectische gedragstherapie. Verder doe je in het kader van het wetenschappelijk onderzoek intakes en diagnostiek.

Wie ben jij?

Het Sinai Centrum zoekt in samenwerking met de Afdeling Onderzoek van Arkin en afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC /VU Medisch Centrum een excellente kandidaat voor een promotietraject naast klinisch werk waarbij onderzoek wordt gedaan dat gepersonaliseerde psychiatrie met cognitieve neuroscience verbindt. Ben je ambitieus en heb jij de wilskracht om binnen vier jaar een kwalitatief hoogwaardig proefschrift in te dienen? Dan ben jij onze kandidaat promovendus!

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding tot psycholoog (bij voorkeur research master en/of klinische afstudeerrichting) of bent in opleiding tot GZ-psycholoog of psychiater;
 • Affiniteit met technologie en kennis van en interesse in psychologische (e-health) interventies;
 • Ervaring met longitudinale data-analyses ( SPSS en/of R) en motivatie jouw kennis en ervaring daarmee te vergroten;
 • Je wilt onderzoek en cliëntenzorg combineren, je hebt de capaciteit hiertoe en je bent daar ambitieus in zodat binnen vier jaar een kwalitatief hoogwaardig proefschrift afgerond kan worden;
 • Je bent bij voorkeur opgeleid in en hebt ervaring met het behandelen van PTSS volgens richtlijn behandelingen (exposure-in-vivo, IE, ImRs en/of of EMDR);
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels, liefst blijkend uit een Engelstalige scriptie of artikel;
 • Je bent open, collegiaal, ondernemend en daadkrachtig;
 • Je bent communicatief, reflectief en kunt goed plannen en organiseren;
 • Je kunt met stresssituaties omgaan en je kunt relativeren.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.

Wat krijg je van ons?

 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor minimaal 18 en maximaal 24 uur onderzoek en eventueel 12-18 klinische uren per week. De eerste arbeidsovereenkomst is voor de duur van 1 jaar en bij een positieve evaluatie wordt dit met 3 jaar verlengd. Afhankelijk van de eventuele opleiding zal de verdeling en hoeveelheid van de onderzoektijd worden afgesproken. Het aantal overige uren voor klinische werkzaamheden is tevens nader te bepalen;
 • Mocht je in opleiding zijn, onderzoeken we graag de mogelijkheden met je huidige opleider. Als een kandidaat tevens wil solliciteren voor een van de P-opleidingen, dan wordt gevraagd start hiervan uit te stellen tot de inclusie van het onderzoek gevorderd is;
 • Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Voor het onderzoek wordt salaris schaal 55 gehanteerd;
 • Arkin/ Sinai Centrum biedt faciliteiten tot verdere training en ontwikkeling, inclusief PhD bij de Amsterdam Public Health (APH) of ONWAR onderzoeksschool;
 • Arkin kent aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk een uitstekende OV-regeling en collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan. Maar ook toegang tot een vitaliteitsplatform, vanwaar je allerlei sportieve activiteiten kunt ondernemen zoals boksclinics of windsurfen.

Wie zijn wij?

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van posttraumatische stressstoornis. Van oudsher staat de Joodse identiteit van onze organisatie centraal. Deze uit zich in waarden als zorg voor elkaar, saamhorigheid en gastvrijheid. Onze zorg is er voor iedereen, ongeacht achtergrond of religie. Door jarenlange ervaring met het behandelen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hebben onze medewerkers diepgaande en grote deskundigheid opgebouwd bij de behandeling van psychotrauma’s die zijn veroorzaakt door intermenselijk geweld, beroep en oorlog.
 
Het Sinai Centrum staat voor behandelingen waar wetenschappelijke evidentie voor is. Van medewerkers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het ontwikkelen van het Sinai Centrum tot gespecialiseerd centrum. Opleiding, wetenschappelijk onderzoek en het actief uitdragen van kennis op het gebied van complex psychotrauma en comorbide persoonlijkheidsproblemen maakt daar deel van uit. Het Sinai Centrum voert een intensieve behandelinhoudelijke en kosteneffectieve veranderagenda. Voor meer informatie over het Sinai Centrum, zie www.sinaicentrum.nl of www.werkenbijarkin.nl

Binnen dit onderzoeksproject worden 3 kandidaten gesuperviseerd door dr. K. Thomaes (Sinai Centrum, psychiater/onderzoeker psychotrauma behandeling en neurobiologie), prof. dr. J. Dekker (Hoofd onderzoek Arkin, evidence-based psychologische interventies), prof. dr. O.A. van den Heuvel (VUmc, neuropsychiatrie) en prof. dr. A.T.F. Beekman (VUmc, Afdelingshoofd Psychiatrie).
 
De afdeling Psychiatrie van het VUmc heeft een lange traditie in hoogstaand psychiatrisch onderzoek en is ingebed in het samenwerkingsinstituut Amsterdam Neuroscience (VU/VUMC – UVA/AMC).
 
Het Sinai Centrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Arkin behandelt ca 35.000 cliënten met ruim 3.800 collega's op locaties in Amsterdam en Utrecht en omgeving, Amersfoort, Dordrecht en Gorinchem. Arkin is opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek.

Wil je meer weten?

Wanneer je meer informatie wenst kun je via Kathleen Thomaes (Psychiater, hoofdonderzoeker) contact opnemen (06-52648538; k.thomaes@sinaicentrum.nl).
 
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag een brief met jouw motivatie plus CV waarin een korte samenvatting van eerdere onderzoekservaring en contactinformatie van tenminste twee referenten is opgenomen.

Deel deze vacature:

Solliciteren

Voor online solliciteren, klik hieronder.

Nu solliciteren
Solliciteer Sollicitatieprocedure
Bekijk het interview met Ellen
Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin