Arkin als werkgever

Arkin staat niet stil in een wereld die verandert. Wij blijven ons ontwikkelen en vernieuwen en claimen een sterke positie in de stad. Daarbij zetten wij vakmanschap en cliëntperspectief centraal. Sterk in de stad, klaar voor de toekomst.

Kernwaarden binnen Arkin zijn verbinding tot stand brengen en lef tonen. Verbinding tussen de medewerkers onderling, met de cliënten en met ketenpartners en externe partijen. Lef tonen door je nek te durven uitsteken in het zoeken naar een maatwerkoplossing voor een cliënt of door het durven nemen van een voortrekkersrol. We hebben passie voor ons werk. In alle hectiek van de dag is er ruimte voor humor. We zijn een lerende organisatie, waarbij medewerkers de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Dit doen wij door onder andere:

  • een actief leiderschapsprogramma aan te bieden aan onze managers,
  • jaarlijkse personeelsgesprekken voor medewerkers waaronder een gesprek over een persoonlijk ontwikkelingsplan,
  • een jaarlijks (opleidings)budget voor iedere medewerker als onderdeel van dit persoonlijk ontwikkelingsplan,
  • het aanbieden van coachingsgesprekken voor individuele medewerkers,
  • een vaste vertrouwenspersoon voor medewerkers,
  • het in dienst hebben van een adviseur arbeidsomstandigheid & arbeidsvoorwaarden voor medewerkers,
  • de inzet van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.