Ontmoet Master Psycholoog Nadine

Naam: Nadine van der Esch
Functie: Masterpsycholoog Klinische Neuropsychologie
Specialisme: Polikliniek Jellinek Utrecht

Hoe ben je terechtgekomen bij Jellinek?

Van oorsprong heb ik klinische neuropsychologie gestudeerd en ik heb eerst gewerkt met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.. Ik ben bij Jellinek terecht gekomen via de CGT-basiscursus van 100 uur, die ik samen met iemand van Jellinek volgde. Ik wilde wat anders doen, maar wist nog niet wat. Toen zei zij dat werken bij Jellinek heel erg leuk is. je komt in een gedreven en enthousiast team en het werk zelf is leuk. Zo kwam ik terecht bij Jellinek.

Als ik vertel dat ik in de verslavingszorg werk, dan verbaas ik me echt dat er nog steeds zo een stigma ligt op iemand die verslaafd is. Ze worden vaak nog gezien als moeilijke mensen die nooit beter kunnen worden. De realiteit blijkt heel anders te zijn! Iedereen kan verslaafd raken van laag tot hoog opgeleid. Het overgrote deel van de mensen die ik behandel op de polikliniek heeft een baan, een gezin, vrienden en hobby’s. En ze hebben veel moeite om hun alcohol- of middelengebruik onder controle te houden. Daarvoor worden ze behandeld bij Jellinek. De basisvoorwaarde voor een behandeling bij Jellinek is dat je een dak boven je hoofd hebt. Anders kom je ook de kliniek niet in. Het stigma dat verslaafde mensen op straat leven en onverzorgd zijn is onjuist, die komen helemaal niet bij Jellinek terecht.

Waarom doe je dit werk als psycholoog zo graag?

Ik denk dat het een combinatie is tussen de doelgroep en hoe het gaat binnen het team van Jellinek. De doelgroep is zo divers en dat maakt het werk gevarieerd en heel erg leuk.

Het is altijd een ander middel, van alcohol tot hoe gek je het kan bedenken. Wat het nog interessanter maakt, is de co-morbiditeit waar regelmatig sprake van is.  Het is soms echt een puzzel. We gaan vaak eerst aan de slag met de verslaving en daarna zie je dat dit vaak al veel andere problemen oplost. Maar het is ook de werkwijze bij Jellinek. Ik heb op verschillende plekken gewerkt. Bij Jellinek werken wij geprotocolleerd, je gaat gestructureerd aan de slag. Dat geeft steun als je net begint. Tegelijk krijg je ook veel vrijheid, je bent zelfstandig, bepaalt je eigen agenda, kunt zelf een plan maken en dit overleg je natuurlijk met je regiebehandelaar.

Als het goed gaat, dan is er genoeg ruimte om jouw ideeën en visie bespreekpaar te maken.

Hoe ziet jouw dag eruit?

Elke werkdag is anders en het is nooit saai! Mijn werkweek bestaat uit poliklinische verslavingsbehandelingen, intakes van nieuwe cliënten, diagnostiek naar ADHD en PTSS en het geven van PTSS behandelingen.

Wat vind je de grootste uitdaging in je werk?

De cliënten motiveren. Motiverende gespreksvoering is een groot onderdeel van werken in de verslavingszorg. Als je ziet dat het niet gaat of dat er veel dingen spelen in leven van de cliënt, dan kan het soms niet lukken om de behandeling direct op poten te krijgen. Motiverende technieken kunnen dan een verschil maken.

Daarbij is soms ook de zorgvraag heel complex, omdat er meerdere dingen tegelijk spelen. Soms moet er gekeken worden wat Jellinek kan doen en waar we kunnen samenwerken met andere instellingen die gespecialiseerd zijn in andere problematiek. Ik dacht vroeger over de verslavingszorg, dat de mensen helemaal niet gemotiveerd zijn, helemaal niet willen veranderen en dat het een hardnekkig probleem is. Het is helemaal niet zo zwart-wit. Mensen zijn wel degelijk gemotiveerd. Ze hebben al zelf de stap gezet voor een intake en willen iets aan het probleem doen. Maar dat is moeilijk en soms zijn mensen ambivalent in hun motivatie. De uitdaging is om de motivatie voor verandering te vergroten ten opzichte van de behoefte om het gebruik te behouden.

Krijg je veel opleidingsmogelijkheden en trainingsmogelijkheden bij Jellinek?

Ja, ontzettend! Je krijgt zoveel mogelijkheden om je te ontwikkelingen. Zelf heb ik mazzel dat ik mee mag werken aan het TOPA-onderzoek, dat betekent dat ik geschoold ben in 3 verschillende behandelmethoden voor PTSS en dat ik regelmatig PTSS-behandeling geef. Recent heb ik de vervolgcursus CGT bij middelengebruik gevolgd. Je kan ook het VGCT-traject in als je dat wilt.

Wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt op een werkplek is dat er actief met je mee wordt gedacht wat een mooie ontwikkelingsmogelijkheid voor je zou kunnen zijn.

Hoe ervaar je de samenwerking met GZ-psycholoog/regiebehandelaar?

Jellinek Utrecht is een hele platte organisatie en je kan bij iedereen aankloppen met een vraag. Dat is een hele prettige samenwerking.  Je wordt serieus genomen en krijgt veel vrijheid. Jij voert in principe de behandeling uit. De regiebehandelaar is er om te ondersteunen, advies te geven en om van te leren.

Eén van de mooie dingen in Utrecht is dat het zo laagdrempelige is en dat je altijd bij iemand aan kan kloppen met een vraag. Dit voelt vol vertrouwen.

Werken jullie samen met andere merken binnen Arkin?

Ja, dat gebeurt steeds meer. Hier is nog winst in te behalen maar de lijntjes onderling worden steeds korter.

Welke cliënt is je bijgebleven?

Er zijn zoveel cliënten mij bijgebleven. Recent heb ik een traject afgerond met een cliënte met een lage intelligentie, dat wisten we van tevoren. Ze dronk al jarenlang heel veel tot ze op een punt kwam dat het echt niet meer ging en toen is ze gestopt met drinken. Ze gebruikte geen telefoon, geen computer en geen pinpas. Ze durfde dat niet uit angst om fouten te maken of dat ze het niet zou begrijpen. Tijdens de behandeling zette ze zich volledig in. Zo was ze was heel vindingrijk om zich de informatie eigen te maken. Ze had een praktisch beroep en dat deed ze super goed. Ondanks dat ze een paar keer onder invloed op werk was verschenen wilde haar werkgever haar niet kwijt. Soms hebben mensen een vooroordeel over mensen die zwakbegaafd zijn. Dat dit lastige behandeltrajecten zijn en dat ze veel niet snappen. Deze cliënte was zo vindingrijk en zette zich zo volledig in voor de behandeling. In feite was het een ideale cliënt en zou je willen dat iedereen zich zo inzet voor de behandeling. Uiteindelijk is ze gestopt gebleven met drinken, is ze met een pinpas gaan betalen en stond ze open voor verdere hulp. Het is mooi dat je daar een kleine bijdrage aan kan leveren als psycholoog bij Jellinek.

En andere trajecten die mij blijven zijn juist de trajecten, waar het helemaal niet goed is gegaan. Dat iemand niet kan stoppen met zijn middelengebruik en dat het echt zoeken is met de cliënt wat werkt, ondanks dat er veel weerstand is. Dat je dan toch gaat kijken hoe je iemand het beste kunt helpen.

Er was ook een jonge jongen, die aan de ene kant erg slim was en de stof goed begreep, maar aan de andere kant bleef drinken. Het was zo’n worsteling wat we moesten doen. Uiteindelijk besloten we om intensiever te gaan behandelen. Toen hebben we hem doorverwezen, onder ander naar NPI. Nu hoop ik dat hij verder komt, ondanks dat de poliklinische behandeling niet succesvol was.

Er zijn regelmatig cliënten die me bijblijven. Het is altijd bijzonder als cliënten zich open stellen en je ze mag helpen met hun verslavingsproblematiek. Cliënten verbazen me regelmatig hoe goed ze de behandeling oppakken, ondanks factoren die het ze niet makkelijk maken (bijvoorbeeld schaamte, een lage intelligentie, relatieproblemen, psychische problematiek of zorgen om geld of werk). Uiteraard zijn er ook de trajecten die moeizaam verlopen of waarbij je als behandelaar op veel weerstand stuit. We proberen altijd te zoeken naar een ingang bij een cliënt of wat er naast behandeling bij Jellinek nog meer nodig is aan behandeling. Soms zijn cliënten er nog niet klaar voor en boeken we maar hele kleine successen. Dan moet je er vertrouwen in hebben dat ze op een later moment terugkomen als ze er wel klaar voor bent. Het blijft bijzonder dat je als behandelaar een stukje mee mag lopen in het leven van cliënten.

Waarom is CGT een succesvolle verslavingenbehandeling?

CGT is evidence based. We weten dat het werkt. Motiverende gespreksvoering hoort daar ook bij. Het is een gestructureerde manier om door de verschillende aspecten van de verslaving heen te gaan.

Het mooie aan CGT is dat je een hele duidelijke kapstok hebt wat structuur biedt. De cliënt kan dan samen met de behandelaar vanuit deze structuur zijn eigen invulling geven. Het is aan de cliënt wat hij aan de kapstok hangt en het is fijn dat deze kapstok goed stevig is.

Wat wist je nog niet toen je kwam werken bij Jellinek, maar zouden mensen wel moeten weten?

Dat wanneer mensen zich melden bij de huisarts met angst en somberheidsklachten, dat zij dan direct gevraagd zouden moeten worden hoe het zit met hun alcohol- en middelengebruik. Uit onderzoek blijkt dat bij 80 procent deze klachten verdwijnen, als  ze stoppen met alcoholgebruik.

Door te stoppen met alcohol- en middelengebruik, zie dat je andere psychische klachten zoals angst en somberheid afnemen of zelfs helemaal verdwijnen.

Hoe ga je ermee om als cliënt onder invloed binnenkomt?

Cliënten komen soms onder invloed al gebeurd dit niet vaak. Als het gebeurt dan maak je het bespreekbaar en je kijkt naar de veiligheid. Zo laten we cliënten blazen als ze met de auto gekomen zijn. We proberen samen met de cliënt een plan te maken hoe hij/zij toch veilig thuiskomt. Wanneer cliënten niet meewerken is het altijd een duivels dilemma. Je wil iedereens veiligheid garanderen.

Waarom zou je als psycholoog kiezen voor Jellinek?

Het is een plek waar je met diverse cliënten te maken krijgt en met verschillende soorten problematiek. Het gaat natuurlijk met name om de verslavingsproblematiek en de behandeling is heel gericht, maar er speelt bij veel cliënten ook andere problematiek. Dat is heel leerzaam als psycholoog.

Je kunt jezelf blijven ontwikkelen, hier krijg je trainingen en cursussen voor aangeboden. Daarbij is Jellinek een jong en dynamisch team. Veranderingen kunnen snel worden doorgevoerd.

Het leuke aan het werk bij Jellinek is de combinatie tussen de cliënten die heel interessant zijn, samenwerking met collega’s en de ontwikkelmogelijkheden. Tot slot is het een warme omgeving waar je echt aan de slag kan gaan.

Enthousiast geworden over het werken als masterpsycholoog? Bekijk snel de vacatures, klik hier