Novarum

Werken bij Novarum

Novarum is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met eetstoornissen. We richten ons voornamelijk op genezing en herstel. Novarum handelt vanuit de basisgedachte “iedereen is het waard om gezien te worden”. Deze basisgedachte is richtinggevend voor onze werkwijze, zowel voor de omgang met de cliënt, de naasten en de eigen medewerkers.

Wij zijn TOPGGz erkend!

Novarum is erkend als TOPGGz instelling en daar zijn we bijzonder trots op. Het is een erkenning van onze inspanningen om deze complexe problematiek zo effectief mogelijk te behandelen en zo bij te dragen aan blijvend herstel voor onze cliënten.

Voor wie jij dagelijks het verschil maakt...

Je krijgt de mogelijkheid om nauw samen te werken met cliënten en hun families om gepersonaliseerde behandelplannen te ontwikkelen. Jouw betrokkenheid bij de voortgang van deze cliënten op de lange termijn is wat het werken bij Novarum zo boeiend en persoonlijk maakt. Je werkt samen verpleegkundigen, master, gz en klinisch psychologen.

Over onze behandelmethodes

Wij werken met evidence based zorgpaden om richting te geven aan de behandeling en de behandeling daarmee zo kort mogelijk te maken. Onze behandelinterventies gaan uit van drie hoofddomeinen binnen de eetstoornissymptomatologie die uitlokkend en in stand houdend zijn.


Samen

Bijdrage aan het herstelproces

Betrokkenheid en Impact

Hoe wij werken

Novarum onderscheidt zich op twee terreinen ten opzichte van andere gespecialiseerde zorgaanbieders; 

  • Novarum kiest ervoor haar ambulante, (dag)klinisch behandelaanbod nadrukkelijk volgens Fairburn methodiek (CBT-E) in te gaan richten.
  • Novarum kiest ervoor haar doelgroep uit te breiden naar obesitas eetstoornis.

Waarom het werken bij Novarum zo bijzonder is

Wanneer je bij Novarum aan de slag gaat, kom je terecht in een team van toegewijde professionals. Zij zetten zich dagelijks in om de cliënten te helpen bij hun genezing en herstel.


Enthousiast? Vragen?
Neem contact op met mij.


Nicolaas den Ouden

Bel +31624910795

Of mail nicolaas.den.ouden@arkin.nl