Spoedeisende Psychiatrie

Werken bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA)

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) is de stedelijke crisisdienst. Wij bieden vanuit een centrale meldkamer, die 24/7 paraat en bereikbaar is, hulp aan jeugdigen en volwassenen met acute psychische problemen. Deze variëren van (ernstige) psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, soms in combinatie met verslavingsproblematiek. Wij bieden onze behandeling klinisch als het nodig is, en thuis als het kan. 

Wij voeren op korte termijn psychiatrisch onderzoek uit op basis van specialistische kennis. Als het nodig is, starten we direct met de behandeling. Wij werken nauw samen met Mentrum (een onderdeel van Arkin) en met andere klinieken in Amsterdam en daarbuiten.

Voor wie jij dagelijks het verschil maakt...

Bij SPA zorg je dat jongeren en volwassenen met acute psychische nood stabiliseren en leid je hen naar de juiste zorg. Jij geeft nooit op, want herstel is mogelijk!

Over onze behandelmethodes

Crisisteams

De acute psychiatrische zorg in Amsterdam is georganiseerd in 5 crisisteams. We verzorgen de acute beoordelingen, de crisisvervolgbehandelingen en de hoogintensieve ambulante zorg. Buiten kantooruren werken we samen in de stedelijke crisisdienst. 

Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT Jeugd) 

MCT Jeugd biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jeugdigen/kinderen in crisissituaties. Binnen SPA kunnen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden ingeroepen voor acute zorg aan kinderen in beklemmende situaties. 

Assertive Community Treatment (ACT) 

ACT laat mensen herstellen van psychische kwetsbaarheden, zoals een verslaving. We ondersteunen bij problemen met geld, wonen, familie, eventuele partner, vrienden en buren. We behandelen verzekerden én onverzekerden, mensen met of zonder huis en hebben geen wachtlijst.

Zorgtoeleiding

Zorgtoeleiding screent mensen die niet zelf om hulp vragen en leidt hen zo nodig naar zorg toe. Bij deze mensen is een vermoeden van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Ze komen in beeld vanwege bijvoorbeeld overlast, ongerustheid vanuit de omgeving of dak- en thuisloosheid.

Afwisselend werk

Nieuwsgierig zijn

Lef tonen

Hoe wij werken

Bij SPA werk je met bevlogen, optimaal betrokken professionals, die snel kunnen schakelen, goed kunnen samenwerken en grote inzet en flexibiliteit hebben. Door ons ruime scholings- en trainingsaanbod kun je je blijven ontwikkelen. Het werk is afwisselend, geen enkele dienst is hetzelfde. Je werkt in teams samen met onder ander verpleegkundige, GZ-psychologen, behandelondersteuners, therapeuten en groepsbegeleiders. We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. 

Wat zeggen medewerkers over SPA?


Enthousiast? Vragen?
Neem contact op met mij.


Thijs van Woudenberg

Bel +31621550646

Of mail thijs.van.woudenberg@arkin.nl