Manager Behandelzaken / Psychiater Margje Jalink

Margje Jalink is Manager Behandelzaken en psychiater bij Mentrum. Ze werkt in de Spoedkliniek op de Eerste Constantijn Huygensstraat.

Wat houdt de functie van manager behandelzaken in?
Als manager behandelzaken ben ik, naast een baan als psychiater, verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing binnen de spoedkliniek. Ik doe dit samen met 3 managers bedrijfsvoering, die onder andere verantwoordelijk zijn voor de financiën, personeelszaken en het gebouwbeheer. Gezamenlijk geven we leiding aan de kliniek met ongeveer 200 werknemers en rond de 650 opnames per jaar. Als manager behandelzaken kijk je naar hoe je de inhoudelijke zorg zo goed mogelijk kunt uitvoeren, wat er inhoudelijk nodig is om behandelteams te versterken en hoe bijvoorbeeld dwang en drang te verminderen. Ook word je vaak betrokken bij interne of specialisme-overstijgende beleidsoverleggen.

Hoe vind je het om hier te werken?
Ik werk met heel veel plezier op de kliniek. Je doet het met z’n allen. Onze patiënten groep is intensief en divers. Het leuke van de managementfunctie is dat je wordt gedwongen om soms van een afstand naar het beleid binnen de kliniek te kijken en na te denken hoe dingen kwalitatief beter kunnen, maar ook hoe dingen beter te stroomlijnen, zonder dat dit afbreuk doet aan de inhoud van de behandeling. Doordat je ook zelf behandelaar bent zie goed waar knelpunten zitten en zie je wat ontwikkeld beleid voor effect heeft.

Waarom heb je voor Arkin gekozen?
Ik werk zelf al lang voor Arkin en ben hier ook opgeleid tot psychiater waardoor mijn band met de organisatie groot is. Ook al is Arkin een grote organisatie zo voelt dit niet en daar heb ik bewondering voor.

Kun je wat meer vertellen over groeimogelijkheden bij Arkin?
Bij Arkin kun je wanneer je geneeskunde hebt gestudeerd beginnen als basisarts waarna je in opleiding kan komen tot psychiater. Hierna kan je als psychiater werken en desgewenst doorgroeien tot manager behandelzaken directeur of zelfs lid van de Raad van Bestuur.

Hoe is de omgang met collega’s binnen Arkin?
De samenwerking is goed omdat we elkaar altijd weten te vinden op mijn werklocatie. Veel mensen werken al lang bij de organisatie en kennen elkaar goed wat de samenwerking erg bevordert. Je hebt je collega’s op je werkplek nodig om goede zorg aan cliënten te geven en om goed beleid te maken is samenwerking met collega’s op andere locaties nodig. Samen zijn we echt Sterker hier.

Hoe is de werksfeer?
Bij Arkin werken we met cliënten die het heel zwaar hebben. Het is zodoende belangrijk om goed samen te werken met collega’s en de sfeer goed te houden om zulk intensief samenwerkingscontact met de cliënten mogelijk te maken. Arkin weet dit voor elkaar te krijgen. We doen het hier met elkaar waardoor zowel de moeilijke dingen als de leukere dingen gedeeld worden.

Kun je iets meer vertellen over de moeilijke momenten en leukere momenten?
Omdat er en zware doelgroep wordt behandeld maak je ook moeilijke momenten mee. Gelukkig zorgt Arkin goed voor de medewerkers bijvoorbeeld door opvang te bieden na deze momenten maar ook door eens in de zoveel tijd een feest te organiseren waar je met al die collega’s je werk viert. Dit wordt ook tussentijds op locaties gedaan.

Kun je een situatie omschrijven waar je echt impact hebt gehad?
Binnen Amsterdam is er momenteel een enorme druk op de bedden omdat er meer mensen moeten worden opgenomen dan dat er plek is. Ik bespreek nu met andere managers behandelzaken hoe we voor deze groep cliënten in zorg kunnen voorzien. Dit is een lastige opgave maar je merk een enorme bereidheid dit voor elkaar te krijgen. Je wordt er blij van als je ziet dat wat je hebt ingebracht  bij mensen die alleen op beleidsniveau werken doordringt en zij zich realiseren wat er op de werkvloer speelt.

Ervaar jij je functie als een plek waar je het verschil kan maken?
Ik ervaar zeker dat ik in deze functie een verschil kan maken zowel voor medewerkers, cliënten als verder beleid in de behandeling. Op verschillende vlakken kan je veel verschil maken.

Hoe actueel zijn jullie op gebied van innovatie en onderzoek?
We doen bij Arkin veel aan innovatie en onderzoek. Zo is er net een Innovatie Challenge geweest waar iedereen uit de organisatie innovatieve ideeën konden indienen.
Op mijn werklocatie zijn we net begonnen met de Elektronische Toedien Registratie’ voor medicatie. Elektronisch tekenen we nu medicatie af wat veel beter is voor het milieu, omdat we geen medicatiedeellijsten meer hoeven te printen en het past bij de huidige technologische ontwikkelingen.

Wat kan je vertellen over de competenties waarover je in deze functie moet beschikken?
Een manager behandelzaken is een stressbestendige behandelaar die ook goed overzicht heeft en weet wat er speelt op de werkvloer en dit goed kan verwoorden naar de beleidsmakers. Ook is het van belang kritisch te denken en overstijgend te denken.

Wat vind jij leuk aan jouw functie?
De functie manager behandelzaken is eigenlijk The Best Of Both Worlds omdat je meepraat en mee behandelt.

 

“De functie is een combinatie baan waarin je zowel behandelaar bent als manager.Je doet de inhoudelijke aansturing op de werkzame locatie. Het is een duale rol met de manager(s) bedrijfsvoering. Het is ‘The Best of Both Worlds’ omdat je zowel meepraat als mee behandelt.”